Tüm Haberler

Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı   Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi Yüksek Lisans Programı; Alman Dili Eğitimi, Dilbilim ve Edebiyatbilim alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir programdır. Söz konusu program ile Dilbilim, Edebiyatbilim ve Dil Eğitimi konularında geniş bir perspektife sahip olan, teori ile uygulamayı birleştirebilen ve bu alanlarda araştırmalar yapabilecek mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler, Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi Yüksek Lisans Programında aldıkları eğitim ile bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim becerileri, ayrıca didaktik beceri ve kültürlerarası iletişim becerisi kazanırlar.  Şiarımız, bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bakış açısı kazanmış, eğitim ve araştırmada uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikli mezunlar vermektir. Disiplinlerarası bilginin yanı sıra, Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi, Kültürlerarası İletişim gibi alanlarda uzman olarak uluslarası iş dünyasında yer alacak mezunların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  Yüksek Lisans programımız, partner üniversitemiz olan Bielefeld Üniversitesi "Deutsch als Fremdsprache und Germanistik" (Yabancı Dil Olarak Almanca ve Germanistik) Yüksek Lisans Programı ile akademik iş birliği içinde yürütülmektedir. Eğitim dili Almancadır ve eğitim süresi dört dönemdir. Dersler üç dönem sürmektedir ve dördüncü dönemde yüksek lisans tezi yazılmaktadır. Öğrenciler, Bielefeld Üniversitesi ile yürütülen çift diploma programı kapsamında yüksek lisans eğitiminin bir dönemini (3. dönem) Bielefeld Üniversitesinde geçirme imkânına sahiptir. Bu çerçevede ön görülen 3. dönemdeki yurt dışı eğitimi bursla desteklenmektedir.  Başvuru Tarihleri: 8 Haziran- 28 Temmuz 2023